หลักสูตร Senior Management (อบรม 5 ต.ค.64) | www.postsale.org 

หลักสูตร Senior Management (อบรม 5 ต.ค.64)

ลงประกาศเมื่อ 10 Jul 2021 อัพเดทล่าสุด 10 Jul 2021 04:08:52 น. เข้าชม 27 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

Senior Management
(ผู้บริหารระดับสูง)

  

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

5 ตุลาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                               
  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

               ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัย ผู้บริหาร หัวหน้า ที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากผู้บริหาร หัวหน้า มองเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มองเห็นถึงสิ่งที่ผู้บริหาร หัวหน้า มักเข้าใจผิด การชี้แนะแนวทางให้ลูกน้องเก่ง เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้อง สไตล์การบริหารลูกน้อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์และให้กำลังใจลูกน้องในการทำงาน  ก็จะทำให้การนำทีมนั้นประสบความสำเร็จได้

               หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน ทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้บริหาร หัวหน้า ที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop , Role Play , Case Study เพื่อพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้าให้สามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ที่หัวหน้าและลูกน้องคาดหวัง
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงวิธีการแนะนำแนวทางให้ลูกน้องเป็นคนเก่ง คนดี
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น “สุดยอดผู้บริหารระดับสูง” และสามารถสื่อสารกับลูกน้องได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น
    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4+2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
    5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. บทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะ “ผู้บริหารระดับสูง”
         > ต่อองค์กร
         > ต่อทีมงาน
         > ต่อเพื่อนร่วมงาน
     2. คุณลักษณะจำเป็น !!! ของสุดยอดผู้บริหาร
         > เก่งคน
         > เก่งงาน
     3. สร้างแนวคิดการบริหารงานแนวใหม่เชิงบวก เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร
     4. ลักษะเฉพาะของผู้บริหาร 4 สไตล์ในการบริหารลูกน้อง
     5. กิจกรรม Workshop ค้นหาสไตล์ของคุณในการบริหารลูกน้อง
     6. การปรับ....เปลี่ยน สไตล์ความเป็นผู้บริหารให้เข้ากับลูกน้องแต่ละประเภท
     7. เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้อง อย่างเข้าอกเข้าใจ
         > การพูดอย่างทรงพลังในฐานะ ผู้บริหาร – เรียนรู้ความสามารถในการพูดเพื่อสื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจ ตรงประเด็น
         > การฟังอย่างเข้าใจ ครบถ้วน สมบูรณ์ – เรียนรู้ความสามารถในการฟังลูกน้องอย่างเข้าอกเข้าใจ ไม่ตีความหมายไปเอง
      8. การใช้ 4+2 เครื่องมือสำคัญ !!! ..... ในการบริหารคนให้ได้งาน
         ๐ เรียนรู้ 4+2 เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน
            > การสั่งงาน มอบหมายงาน
            > การสอนงาน / การพัฒนา
            > การติดตามงาน
            > การประเมินผลงาน
            > การสร้างทีมงาน
            > การปรับปรุงงาน
         ๐ วิธีการนำ 4+2 เครื่องมือไปปรับใช้กับลูกน้อง
     9. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้ 4+2 เครื่องมือการบริหารคนให้ได้งาน
    10. กลยุทธ์ 4 ขั้นตอน การบริหารงานที่ผู้บริหารต้องทราบและเข้าใจให้เจาะลึกถึงแก่น
         > ขั้นตอนที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจ และ กำหนดเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน
        > ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ
        > ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคำสั่งว่าตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารตรงการหรือไม่ พร้อมประเมินผลถึงวิธีการที่ใช้ เวลาที่ทำ และ ปัญหาพบที่เจอ
        > ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการทำงานให้ครั้งถัดไปสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น
     11. กิจกรรม Workshop สุดยอด 4 ขั้นตอนการบริหารงานให้บรรลุเป้า
     12. สร้างรูปแบบในการบริหารงานในรูปแบบของตนเอง
     13. เชื่อมโยงการบริหารงานกับการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     14. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ “ผู้บริหารที่ทรงพลัง”
          > ผู้ชี้แนะแนวทางให้ลูกน้องทำงาน “Smart”
          > ผู้รู้จักรัก เคารพ ในตัว “ลูกน้อง” และ “ผู้อื่น”
          > ผู้สร้างทีม นำทีม สร้างกำลังใจให้ลูกน้อง
          > บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
      15. สรุป คำถาม – ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

รับโพสต์ Package C - รับโพสต์แบบต่อเนื่อง (โพสต์ใหม่ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

() - Job & Business Classifieds Free 25 Aug 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 42 ครั้ง

ตรวจวัดสายตาให้คำปรึกษาด้านการมองเห็น โดย หมอสายตาหรือนักทัศนมาตร(Dr.Optometrist)

(สมุทรปราการ) - Jewelry & AccessoriesEyeglasses 6 Mar 2021

ราคา 300 บาท

เข้าชม 1111 ครั้ง

บริการ โพสต์เลื่อนประกาศ 200 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 50 โพสต์

() - Job & Business Classifieds Free 8 Sep 2021

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 17 ครั้ง

แพ็คเก็จและบริการรับโพสต์เว็บ

(Classified Ad posting Thailand) - OtherPromote Website 16 Jan 2018

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2034 ครั้ง

รับโพสต์ติดอันดับ, บริการโพสต์ประกาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 100 เว็บ

() - Job & Business Classifieds Free 13 Apr 2020

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 822 ครั้ง

รับโพสต์อสังหา รับจ้างโพสขายบ้าน คอนโด ที่ดิน อื่นๆ เว็บอสังหาริมทรัพย์

(กรุงเทพมหานคร) - Job & Business Others 14 Apr 2020

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 845 ครั้ง

รับโพสต์เว็บ, บริการโพสต์เลื่อนประกาศ 300 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 75 โพสต์

() - Job & Business Classifieds Free 14 Apr 2020

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 800 ครั้ง

รับโพสต์ติดอันดับ, บริการโพสต์เลื่อนประกาศ 200 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 50 โพสต์

() - Job & Business Classifieds Free 14 Apr 2020

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 628 ครั้ง

รับโพสต์, บริการโพสต์เลื่อนประกาศ 100 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 25 โพสต์

() - Job & Business Classifieds Free 14 Apr 2020

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 597 ครั้ง

รับโพสต์เว็บด้วยมือ, Package A - โพสแบบเลื่อนประกาศทุกวัน

() - Job & Business Classifieds Free 15 Apr 2020

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 502 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : บริษัท ไฮโพเทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ความต้องการ : For Sale
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 10 Jul 2021
  • อัพเดทล่าสุด : 10 Jul 2021 04:08:52 น.
  • ที่อยู่ : 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0863183152
  • Email : hipotraining@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน